FAALİYET ALANLARI

/FAALİYET ALANLARI
FAALİYET ALANLARI 2018-04-25T10:17:44+02:00

Mal alım ve satımında, verilen hizmetin karşılığını sağlamak gerekir.

• Biz size sözleşmenin inikadından (kurulması) sonra, sonlanmasından önce, olası bir ödeme kesintisinde hangi hukuksal süreçlerle, zararı minimize edebileceğiniz konusunda yardımcı oluyoruz.

• Teslimattan sonra borçlunun anlaşmadaki görevlerini yerine getirmediğini fark ettiğinizde, hukuksal yollara başvurmanız için yabancı bir ülkede bir avukat görevlendirmek zorunda kalacaksınız.

• Biz davanızın risk değerlendirmesini yapıyoruz ve sizin için gerekli ve efektif hukuksal yollara başvuruyoruz. Bu bağlamda müşterinizin sizinle aynı ülkede bulunmaması bizim için bir sorun teşkil etmemektedir. Bazı koşullar altında dava başarılı bir şekilde kazanılmışsa, yurtdışında sadece kararın tenfizine ihtiyacınız olabilir.

• Borçlunun ödeme gücünü araştırıp, cebr-i icra, yani devlet zoru ile el koyma, için gereken işlemler konusunda sizleri bilgilendiriyor, önlemler almanızı sağlıyoruz. En hızlı biçimde alacaklarınızın tahsili konusunda yasal girişimlerin yapılmasını sağlıyor, yapılan işlemleri sizlere aşamalarına göre raporluyoruz.

Firmanın kuruluşu birçok ticari, vergisel ve hukuksal değerlendirme gerektirmektedir. Çoğu zaman kurucular, hissedarlar ve şirket ortakları, tüzükte yazılı olan hukuksal düzenlemenin, firmanın çalışmalarına ve firmanın ihtiyaçlarına uymadığını fark ediyorlar. Bu da zaman kaybına uğramanıza sebep oluyor.

• Bu anlamda size şirketinizin kuruluşunda, uygun şirket formunu bulmanıza yardımcı oluyoruz. Şirketinize özel ana sözleşme düzenleyerek, isteklerinize uygun firmayı kurmanızı sağlıyoruz.

Birleşme ve devralma kavramı şirket işlemlerinde kullanılan bir topluluk ismidir. Bu anlamda şirketler birleşebilir ve sahiplerini değiştirebilirler.

• Biz size birleşme ve devralmanın bütün aşamalarında, özel itina ve ihtimam denetiminden, gizlilik anlaşmalarına ve niyet mektubundan sözleşmenin inikadına kadar yardımcı oluyoruz.

Özelikle zor ve “fırtınalı” zamanlarda genel hukuksal bakışı kaybetmemek gerekir.

• Ulusal, uluslararası ve Avrupa Birliği ülkelerindeki kara paranın aklanmasının önlenmesi ile ilgili yasal mevzuatları göz ününde bulundurarak size mal varlığınızın organizasyonunda, yönetiminde ve banka işlemlerinde hukuki danışmanlık yapmaktayız.

• Ciddi temellere dayalı bir Businessplan üretiyoruz.

• Yatırım danışmanınızın stratejisini kontrol edip, meşru olmayan işlemlerde sizi korumak için önlem alıyoruz.

Ceza hukuku ticari ceza hükümlerini kapsamasına rağmen, ceza kanununda ekonomik suçlar kavramı tanımlanmıyor. Bu kavrama, rüşvet, vergiye dayalı ceza kanunu, emniyeti kötüye kullanma, fikir mülkiyeti hırsızlığı, iflas ve müflis suçlar dahildir.

• Şüpheli ve güvenilmez ticari gidişatlarda, size yardımcı olup bu durumu kontrol ediyoruz.

• Ekonomik suç mağdurluğunda, başlangıçta zararınızı tazmin etmek veya asgari seviyeye indirmek için size bilgi vermekteyiz.

• Yeni iş fikirlerinizin, hukuksal olup olmadığını, medeni hukuk ve ceza hukukuna dayanarak belirleyip, size yasal mevzuata uygun bir firma hayata geçirmenizde yardımcı oluyoruz.

Bir evliliğin resmi ve hukuksal olarak son bulmasına boşanma denir. Temkinli bakıldığında bu tanımlama eşlerin ve çocukların kişisel talihsizliklerini kapsamaz. Boşanma davasından önce, sonra ve dava süresince duygularınızı ciddiye alıp yardımcı oluyoruz. Size sürekli olarak objektif ve finansal açıdan en iyi çözümü sunuyoruz.

Avrupa’da yolculuk, ulaşım ve havacılık hukuku kadar hiç bir hukuk dalı ilgili kurumlar tarafından bu kadar belirlenmemiştir. Avrupa Birliğinin talimatnameleri ve kararnameleri o kadar etkilidir ki, Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülkeler bile bu kurallara uyarlar.

Bu hukuk dalı sürekli değişim içindedir. Bizim ana konumuz tur işletmecilerine, havayolu şirketlerine ve tur aracılarına danışmanlık yapmak ve sorunları ile ilgilenmektir.

• Müşterileriniz otel veya uçuştan memnun değil ise, size bu konuda doğru müdahale şeklini bulmanıza yardımcı oluyoruz.

• Bu konuda size fiyatın ne kadar indirilmesi gerektiğini herhangi bir durumda ortaklarınıza karşı hakkınızı nasıl talep etmeniz gerektiğini bildiriyoruz.

• Sivil Havacılık resmi makamlarının önlemlerine karşı, yetkili mercilere başvuruyor, bu konuda herhangi bir olumsuz sonuçla karşı karşıya kalmanızı engelliyoruz.

Tükenen enerji kaynakları sebebiyle yenilenebilir kaynaklara hızlı geçiş ve mevzuat eksiklerinin devletlerce bir an evvel giderilmesi sırasında ortaya çıkan hukuki boşluklar yatırımcılara olduğu kadar nihai tüketicilere de mağduriyetler yaratmakta, hukuki ihtilaflara sebep olmaktadır.

Enerjinin ihalesi, üretimi sevki ve tüketilmesi ayrı ayrı mevzuat hükümlerine tabi olduğu kadar özellikle sanayi şirketlerindeki müstakil enerji üretimleri farklı hukuki statüye kavuşturulmuştur.

• Bu konularda tatmin edici bilgi ve hukuki destek ofislerimiz tarafından verilmektedir.

Gelişen ve küreselleşen ekonomik piyasalar, teknoloji ile birleşince önü alınmaz bir mesuliyet boyutu ortaya çıkmasına sebep oldu. İhtiyaçlar kanunların değişmesine ve gelişmesine sebep oldu. Ancak bu aşamada hızlı değişen mevzuat takip gerektirmekte, ofislerimiz işte bu aşamada sizlere destek vermektedir.

• Özellikle internet ve sanal bankacılık dolandırıcılığı konusunda bilirkişi desteği de sağlamakta, ceza yasası kapsamında süratle şikayetlerin yapılması ve soruşturmanın tamamlanması için başvuruları yapmaktadırlar.